STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


„Ratowniczek”

 

Ratowniczek”

PROGRAM NAUCZANIA

Z ZAKRESU PODSTAW UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – KLASY OD I DO III

 

 

Codziennie w domu, na ulicy lub gdzie indziej zdarzają się liczne (mniejsze i większe) wypadki, w których często poszkodowanymi są dzieci. Poza tym zdarza się niejednokrotnie, że to właśnie dzieci są świadkami wypadku. Należy, więc zapoznać je tak wcześnie, jak to tylko możliwe, z udzieleniem pierwszej pomocy i z zapobieganiem wypadkom.

Wykorzystanie niniejszego podręcznika „Ratowniczek”; (tytuł oryginału: „Helfi – hilft dir helfen” opracowanego i wydanego przez: Austriacki Młodzieżowy Czerwony Krzyż) przez dzieci

ze szkół podstawowych przyczyni się do zmniejszenia liczby urazów i wypadków. Już dzieci winny być przygotowane do tego, aby w miarę swoich możliwości, sprostać podjęciu czynności udzielania pierwszej pomocy jeszcze przed ewentualną interwencją lekarską. Jak wiadomo podjęcie lub nie podjęcie określonych czynności ratowniczych może decydować o życiu lub śmierci rannego.

Podręcznik „Ratowniczek” składa się z zeszytu ćwiczeń dla uczniów z jedenastoma jednostkami lekcyjnymi, oraz z opracowania metodycznego dla nauczycieli (wykładowców), które zawiera niezbędne informacje o udzielaniu pierwszej pomocyi zapobieganiu wypadkom.

Rodzaje obrażeń przedstawione w lekcjach od 2 do 9 wybrano z dwóch powodów: po pierwsze kierując się umiejętnościami dzieci tej grupy wiekowej i po drugie ze względu na częstość ich występowania wśród dzieci. Należy bowiem uwrażliwiać dzieci na najczęściej spotykane zagrożenia, mogące być przyczyną wypadku i zapoznać je z metodami zapobiegania wypadkom.

Przede wszystkim jednak powinna być wśród dzieci wykształcana gotowość niesienia pomocy poszkodowanemu i umiejętność jej udzielania. Te cele mogą być osiągnięte dopiero wówczas, gdy dzieci z zainteresowaniem i entuzjazmem zajmą się tematyką pierwszej pomocy.

Na tych zasadach opiera się dydaktyka koncepcja tego podręcznika.

Przedstawione na początku (lekcja 2- 10) historyjki obrazkowe ze świata dziecięcego służą zapoznaniu dzieci z konkretnymi sytuacjami, w których może dojść do wypadków, poprzez obserwację, przemyślenia i werbalizację, związane z określonymi sytuacjami.

Pytania, polecenia, zagadki, zwięzłe informacje podane przez nauczyciela (wykładowcę) i własne notatki powinny prowadzić dziecko do formułowania samodzielnych opinii, podejmowania ćwiczeń i utrwalania zachowań pozwalających na humanitarne i fachowe udzielenie pierwszej pomocy. Ćwiczenia pisemne służą ugruntowaniu najistotniejszych zachowań w razie wystąpienia określonego wypadku.

Pierwsza pomoc i zapobieganie wypadkom to tematyka wiążąca się nie tylko z zakresem przedmiotów przyrodniczych, ale i innych przedmiotów nauczania.

Lekcja 1 służy wprowadzeniu do tematyki udzielania pierwszej pomocy i jest umieszczona celowo na początku, ale może być wykorzystywana do ugruntowania i powtórzenia przerobionego materiału.

W lekcjach od 2 do 9 omówione są poszczególne rodzaje obrażeń i odpowiednie sposoby niesienia pierwszej pomocy. Każda z tych jednostek lekcyjnych jest niezależna i może być stosowana do wieku uczniów, sytuacji życiowych czy też pór roku.

Lekcja 10, 11 są pomyślane jako ćwiczenie praktyczne. Tak ważna umiejętność, jak telefoniczne wezwanie pomocy (lekcja 10) może być ćwiczona w różnych sytuacjach i powtarzana wielokrotnie.

W zestawieniu środków służących do udzielania pierwszej pomocy (lekcja 11) powinny być ujęte tylko te z nich, które rzeczywiście znajdują zastosowanie w odpowiednich jednostkach lekcyjnych.

 

W myśl zasady systematyzacji wiedzy wskazuje się na ważne jednostki lekcyjne za pomocą strzałki, np. (→lekcja 11)

Podręcznikowi „Ratowniczek pomoże Ci pomóc innym towarzyszy nadzieja i życzenie, by pomógł on wielu ludziom, ale przede wszystkim dzieciom – w zapobieganiu wypadkom oraz w nauczeniu się udzielania pierwszej pomocy.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

I. Objaśnienie podstawowych pojęć

 

- Łańcuch ratunkowy;

- Pierwsza pomoc;

- Czynności natychmiastowe;

- Dalsze czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy;

 

II. Czynności natychmiastowe

 

- Zabezpieczenie miejsca wypadku;

- Ochrona rannego;

- Utrzymanie poszkodowanego przy życiu;

- Udrożnienie dróg oddechowych;

- Kontrola oddechu;

- Ułożenie w pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej);

- Sztuczne oddychanie (oddech zastępczy);

- Sztuczne oddychanie i pośredni (zewnętrzny) masaż serca;

Czynności przedstawione na specjalnym fantomie!!!

- Tamowanie krwi;

- Zwalczanie wstrząsu;

 

III. Skład apteczki pierwszej pomocy

 

- Zawartość apteczki szkolnej lub domowej

 

PRZEGLĄD 11 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH

 

Temat lekcji

 

 

Rodzaje obrażeń

 

Strona w zeszycie ćwiczeń ucznia

Co to jest: pierwsza pomoc?

 

 

3

Piłka w głowę: krew kap, kap, kap.

Krwawienie
z nosa

 

5

To, co jest potrzebne na co dzień, może być także niebezpieczne

Lekko krwawiące

rany

 

6

Gorąca herbata się rozlała, a ła! a ła!

 

Oparzenia

 

8

Uwaga: substancje żrące!

(Wewnętrzne) oparzenie

środkami niepieniącymi się

 

9

Noga w gipsie czy rozwaga – wybór należy do Ciebie!

Uszkodzenia kości

i stawów

 

11

Nie za wszystko możesz chwytać, chcesz spróbować

- musisz spytać.

Zatrucia (żołądkowe)

 

13

Krwawy koniec zabawy.

Silnie krwawiące

rany

 

15

Ten kto się popisuje, potem tego żałuje.

Utrata przytomności

 

17

Telefon może uratować życie.

 

 

20

W ten sposób możesz pomóc.

 

 

23

 

 

Najbliższy kurs: 30-31.03.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: