STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


Kurs elementarny

Kurs elementarny

 

Polski Czerwony Krzyż proponuje firmom i instytucjom, które z różnych powodów nie są zainteresowane kursem podstawowym, zorganizowanie elementarnego kursu pierwszej pomocy.

 

 

Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu jednego dnia; organizowany jest w grupach liczących do 30 osób.

 

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.

 

Program kursu 5-godzinny obejmuje następujące zagadnienia:

 

  1. Ocena stanu poszkodowanego.
  2. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
  3. Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
  4. Opatrywanie ran i krwotoków.

 

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 

  1. Zeszyt ćwiczeń, który będzie uzupełniany podczas zajęć – dla każdego uczestnika szkolenia.
  2. Ćwiczenia na fantomach renomowanych firm Leardal® lub Ambu®.
  3. Wykonanie charakteryzacji urazów przy pomocy profesjonalnych środków do charakteryzacji.

 

Najbliższy kurs: 30-31.03.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: