Polski Czerwony Krzyż OddajKrew.pl


Warning: include(/lib/top.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##oddajkrew/lib/smarty/Smarty.class.php on line 1925

Warning: include(/lib/top.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##oddajkrew/lib/smarty/Smarty.class.php on line 1925

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/lib/top.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /##oddajkrew/lib/smarty/Smarty.class.php on line 1925
 

Rejestracja

Dane osobowe

Imię*:
Nazwisko*:
Nick*:
Hasło*:
Powtórz hasło*:
Adres Email*:
Zdjęcie*:
Kod pocztowy*:  - 
Miasto*:
Data urodzenia*:  -   - 
system rejestruje tylko
osoby od 18 do 30 lat.
Data podawana w formacie rrrr-mm-dd
Status*:
Grupa krwi*:    
Data pierwszego oddania honorowo krwi:  - 
Data podawana w formacie rrrr-mm
Należę do klubu HDK PCK:
Informacje dodatkowe:
Strona WWW:
 
Zapoznałam(em) się i akceptuje Regulamin e-Klub
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. .) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przystąpienia do e-clubu 25 Klubu’25 Polskiego Czerwonego Krzyża dla Honorowych Dawców Krwi. Administratorem danych jest Polski Czerwony Krzyż. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z celami Polskiego Czerwonego Krzyża na potrzeby ewidencji członków e- klubu25. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.