Polski Czerwony Krzyż OddajKrew.pl


Warning: include(/lib/top.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##oddajkrew/lib/smarty/Smarty.class.php on line 1925

Warning: include(/lib/top.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##oddajkrew/lib/smarty/Smarty.class.php on line 1925

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/lib/top.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /##oddajkrew/lib/smarty/Smarty.class.php on line 1925
 
 
 

Zdaj egzamin z życia (2018-03-19)

krwiodawstwo2018_druk1_(2)_682.jpg


Serdecznie zapraszamy na XVIII akcję krwiodawstwa pod hasłem „Zdaj egzamin z życia” adresowanej do tegorocznych abiturientów powiatu cieszyńskiego. Najważniejszym przesłaniem akcji jest zwrócenie uwagi na wielką wartość życia własnego, jak i drugiego człowieka, a także ukazanie, jak wiele dobra i bezinteresowności drzemie w polskiej młodzieży.


Powyższa akcja jest kontynuacją organizowanych od 2001 roku imprez charytatywnych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Corocznie do akcji zgłaszało się blisko 400 uczniów z cieszyńskich szkół średnich, którzy oddali w sumie ponad 1350 litrów krwi. Łącznie podczas siedemnastu akcji krew oddało prawie 2900 absolwentów szkół z Cieszyna, Międzyświecia, Ustronia, Skoczowa, Strumienia i Wisły.


Akcję tę stopniowo rozszerzaliśmy, aby wraz z uwrażliwieniem na drugiego człowieka, szła w parze większa świadomość. Od 2013 roku poszerzyliśmy akcję o rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego.


Wielką sprawą okazała się współpraca z Stowarzyszeniem „Joannici Dzieło Pomocy – Oddział Śląski” z Dzięgielowa oraz z Państwową Strażą Pożarną z Cieszyna. To dzięki pokazom ratownictwa drogowego i treningom udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej strażacy i ratownicy PCK zaszczepili w młodych ludziach świadomość i odpowiedzialność. Do akcji włączyli się również Stowarzyszenie Historyczno-Rekonstrukcyjne „Śląsk Cieszyński” i Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.


Dużą satysfakcją jest fakt, że nasze akcje są stawiane jako przykład dobrze zorganizowanych i cieszących się dużą frekwencją. W 2012 roku zostaliśmy odznaczeni medalami „Kropla krwi” Fundacji „Kropla Życia” im. Agaty Mróz-Olszewskiej za wybitne zdolności organizacyjne dotyczące poszukiwania honorowych dawców krwi oraz działalność na rzecz potrzebujących. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Iskierka”, działająca na rzecz dzieci z chorobą nowotworową oraz ze Szpitalem Klinicznym w Zabrzu, gdzie na Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej trafiła zebrana przez nas krew.


W tym roku 5 kwietnia w czwartek od 9.00 do 15.30 odbędzie się XVIII akcja krwiodawstwa, jak zwykle na cieszyńskim rynku. Honorowy patronat nad akcją obejmują Burmistrz Miasta Cieszyna i Starosta Powiatu Cieszyńskiego, zaś obsługę medialną sprawują „Głos Ziemi Cieszyńskiej” i portal internetowy „OX.PL” Radio Bielsko.


Bardzo chcemy, aby idea przez nas propagowana zyskiwała coraz szersze grono zwolenników. Jesteśmy przekonani, iż działania podjęte w słusznej sprawie warto propagować. Już dziś serdecznie zapraszamy do Cieszyna, by razem z nami promować szeroko pojęte dawstwo.

Musisz być zalogowany aby komentować.

Komentarze:

Brak komentarzy
« powrót