O Nas

Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce.
Jesteśmy częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Kupując produkty z Naszego sklepu wspierasz działalność statutową Polskiego Czerwonego Krzyża.